Hình Thức Giao Hàng

Nhằm mang lại chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Kim Trường Phát đã cập nhật cách thức giao hàng nhằm tối ưu nhất để mang sản phẩm đến với mọi khách hàng trên toàn quốc.

  • Tp. Hồ Chí Minh :
  • Hà Nội :
  • Các tỉnh thành lân cận

KTP hỗ trợ vận chuyển sản phẩm đến tận tay cho mọi khách hàngKTP hỗ trợ vận chuyển sản phẩm đến tận tay cho mọi khách hàng