CHẤT KẾT DÍNH SỎI THẠCH ANH – ECOBRID BINDER PU502

    LIÊN HỆ

    Thông Tin Sản Phẩm

    • Mã SP: ECOBRID BINDER PU502
    • Trọng Lượng: 18kg/bộ
    • Màu Sắc: Đa dạng